HORARIO / SCHEDULE/ ZEITPLAN

SEMANA / WEEK / WOCHE

10:00am – 1:00pm
4:00pm – 10:30pm

FIN DE SEMANA / WEEKEND / WOCHENENDE


3:00pm – 10:30pm

CONTACTO / CONTAC / CONTACT

CORREO ELECTRÓNICO / EMAIL

reservas@romarestaurante.es

 

TELÉFONO / PHONE


971 674 745